NORBO KraftTeknik AB bildades vid årsskiftet 2000/2001

Vi har varit verksamma under namnet NORBO Utbildnings-Konsult sedan 1994, men då vår verksamhet idag till en betydande del består av konsultuppdrag och resterande del utbildningsuppdrag valde vi att byta till ett namn som mera speglar vår verksamhet!
Vi har mångårig erfarenhet av EMC, Elkraftsmätningar och Motordriftsproblematik i tung processindustri. Vi arbetar med underhåll/fel-sökning av motordrifter inom bla stål- och pappersindustrin.

Vi erbjuder även utbildning i Motordrifts och Elkraftteknik samt Termografering för servicepersonalen.

Bland våra kunder återfinns bl.a:

ABB, ASTRAZeneca, AssiDomän, Atlas Copco, AvestaSheffield, Banverket, Barsebäck Kraft, BECO, E.ON, Fortum, ElektroSandberg, Ericsson Radio System, Holmen paper, Korsnäs, LKAB, Midroc Electro, Mreal, Nokia Capacitors, OKG, Ovako Steel,
Pharmacia&upjohn, Sandvik, SCA, Scania, Semcon, SSAB,
StoraEnso, Telia Mobile, Vattenfall, Volvo, Åf...