Grunden för en driftsäker produktion är ett välorganiserat förebyggande underhåll som vilar på en bred bas av kunskaper och färdigheter som uppnås och vidmakthålls med en målmedveten och anpassad utbildning som speglar respektive individs arbetsuppgifter.


Vi erbjuder kurser inom området elkraft och motordrifter, speciellt utvecklade för processindustrins behov vid utbildning av underhållspersonal Det kursutbud som beskrivs på denna hemsida är det bassortiment vi erbjuder. Normalt bedrivs all utbildningsverksamhet hos kund. Detta ger oss möjlighet att integrera kursdeltagarens arbetsvardag i vår kursverksamhet. Vi kan t.ex. vid en frekvensomriktarkurs studera kursdeltagarens egna omriktare med tillhörande dokumentation.

Observera att det går utmärkt att kombinera moduler från olika kurser för att skräddarsy kurser som motsvarar era specifika behov. Vi kan även ta fram specialkurser mot specifika processobjekt om så önskas.

Vi kan även erbjuda diagnostiska prov före en utbildningssatsning för att bestämma lämpliga nivåer för en utbildningsinsats. Det finns även avslutande kunskapstester till alla kurser för att verifiera inlärningsprocessen. Kurser kan även utföras som en kombination av när- och distansutbildningar för t.ex skiftgående personal.

Om du inte hittar några lämpliga moduler så kan du givetvis kontakta oss för att eventuellt få skräddarsydda moduler eller om någon av våra samarbetspartners kan lösa era behov.

Aktuell informationen om våra kurser och konsulttjänster finns samlade i en kurskatalog i PDF-format. Denna hittar du i vårt bibliotek.

Genrelt är kurspriset 34 000:-/dag.
Beroende på kurstyp inkludera detta pris all kursdokumentation för 8-20 kursdeltagare.
Inga övriga kostnader tillkommer.
Kund svarar för kurslokal samt ev. förtäring.