Frekvensomriktaren är idag en standard-komponent vid moment- och varvtalsreglering av växelströmsmotorer. Det innebär att en industrielektriker bör ha grundläggande kunskaper om frekvensomriktardrifter för att kunna utföra enklare felsökning samt parametrering.

Frekvensomriktaren ställer stora kunskapskrav på sina användare för att kunna användas på ett effektivt sätt i en modern industrimiljö utan att förorsaka olika problem. En riktigt installerad frekvensomriktardrift kan lösa många driftsproblem på samma sätt som en felaktigt installerad .

Dimensionering av frekvensomriktardrifter kräver goda kunskaper i såväl grundläggande fysik som förståelse för asynkronmaskinen och frekvensomriktarens beteende i driftsapplikationer. Dimensioneringen blir avgörande för såväl driftsekonomi som livslängd.