Elkraft är ett mycket omfattande ämne. Dock krävs det en betydande kunskap i detta ämnesområde av personal verksamma inom tung processindustri samt det borgerliga elnätet.

Dimensionering och felsökning av ett nät-avsnitt kräver en god förståelse för hur nätets olika delar uppför sig tillsammans. En nyckelkunskap är kortslutningseffektens betydelse för olika förlopp i elnätet t.ex vid spänningsfall samt spänningsdistortion