För att kunna tillgodogöra sig fortsatta utbildningar är det nödvändigt att ha grundläggande kunskaper. Men mycket av vad vi idag kallar för grundkurser var för 10-15 år sedan avancerade kurser, så kraven på kompetens ökar ständigt...


Vi erbjuder ett antal grundutbildningar för att förbereda kursdeltagaren på ytterligare vidareutbildningar. För att försäkra oss om att kursdeltagarna börjar på rätt nivå kan vi utföra diagnostiska prov för finna lämplig nivå.

Vi kan även utföra en kunskapstest efter genomförd utbildning för att kontrollera att utbildningen nått önskad nivå.

Givetvis kan vi skräddarsy dessa utbildningar helt efter kunds önskemål.

Matematik:

En matematisk grundkunskap är idag ett krav inom elyrket för att kunna tillgodogöra sig övriga utbildningar. Utan en god förståelse för detta ämne kommer inte vidare utbildningar inom dessa ämnesområden att få full “verkningsgrad.


Ellära:

Ellära är den grund på vilken all utbildning inom Elkraft samt Motordrifter vilar!Utan en god förståelse för detta ämne kommer inte vidare utbildningar inom dessa ämnesområden att få full “verkningsgrad.


Mätteknik:

Dagens komplexa elmiljö inom tung processindustri kräver goda kunskaper i modern mätteknik. I kursens laborativa delar ingår instrument från bl.a FLUKE så som multimetrar samt digitala oscilloskop som 123, 124 , 199, effektanalysator 43. Även Argus mätsystem från ABB kan ingå som ett moment i utbildningen. Eller övrig företagsintern instrumentering.


Termografi:

Termografering är ett mångsidigt verktyg som ger oss möjlighet till beröringsfri övervakning av de flesta processer och apparater som vi finner i process- och kraftindustri. Kurseldaren är certifierad av ITC som Infrared Thermographer Level 3