Strömriktardrifter är fortfarande mycket vanliga inom tung processindustri och kommer så vara under överskådlig framtid. Dessa är mer underhållskrävande än motsvarande frekvensomriktardrifter och kräver andra kunskaper. Felsökning och/eller optimering av likströmsdrifter ställer stora krav på underhållspersonalens mät-och reglertekniska kunskaper. För att optimera ett drivsystem krävs det kännedom om den process som drivs samt grunderna i reglerteknik för roterande drifter. En driftsäker produktion vilar på ett väl organiserat och genomfört underhållsarbete i en industris olika driftsavsnitt. Bästa sättet att lära sig ett praktiskt FU-arbete är att genomföra det! Moment- och Varvatlsreglering är mycket vanliga reglertekniska lösningar inom tung processindustri. dessa kräver något annorlunda reglertekniska kunskaper än för t.ex nivå- och flödesregleringar.